Pure Agua Akvarium Və Balıq Hovuzu Təmizləyici

0.00

Akvariumda 6 ay, balıq vətəqəsində isə 45 gün boyu apardığımız testlər Le Vuage Pure Agua Arium istifadəsi ilə aşağıdakı nəticələri əldə etdik:
1. Suyun bütün dövrə boyu dəyişmədən ( sadəcə buxarlanmış və itkiyə getmiş suyun yerini doldurmaqdan başqa ) istifadəsi təmin olundu.
2. Beyaz benek ( ixtioftirioz ) xəstəliyi yaranmadı. Sonradan sürüyə bu xəstəlikli balıq əlavə etdik. Balıq bu xəstəlikdən sağaldı və ən əsası başqa balıqları yoluxdurmadı.
3. Yosun, kif, göbələk kimi paraztləri yox etməklə qalmayıb, əmələ gəlməsinin də qarşısını aldı.