Şİrkətİmİz haqqında

Biz 2007-ci ildən dünyanın bir çox regionunda, insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində, eko təmizləmə və bio gigiyena texnologiyalarını uğurla tətbiq edirik. Şəxsi gigiyenadan ev təmizliyinə, kənd təsərrüfatından səhiyyəyə, su hövzələrindən qida müəssisələrinə, dezinfeksiyadan cleaning-ə qədər müxtəlif sahələrdə istifadə olunan 250-dən çoxekolojitəmizməhsulvəbusahələrəyönəlikbio texnologiyalarımız var. “FERAM GROUP ” yeni nəsil ekoloji təmiz - “BioSaniS” dezinfeksiya məhsulları təqdim edir. BioSaniS biosidal məhsullar standartlarına uygun geniş spektrli kombinə dezinfeksiya formuludur. Tərkib hissəsinin ana təsir maddəsi “Polymeric Quaternary Ammonium Chloride” – insan sağlamlığına zərərsiz olması və effektivliyi səbəbiylə 40 ilə yaxındır ki, əməliyyat alətlərinin dezinfeksiyasında istifadə olunur. Bizbumaddənitəkmilləşdirərək təsirininuzunmüddətliyinitəmin etdik və istifadə spektrini genişlətdik.. Le Vuage BioSaniS bakteriyaların vegetativ formalarına və sporlarına, habelə virus, kif, göbələk, yosun və sair parazitvəpatogenlərə qarşısürətli,effektivvəqalıcıtəsir özəlliyinəmalikdir. Le Vuage BioSaniS bütün növ biofilmləri yox etdiyi kimi, biofilm əmələ gəlməsinin də qarşısını alır. Ekoloji təmizliyi və təhlükəsizliyi səbəbiylə akvarium, heyvandarlıq, suvarma və içməli su kimi həssas sahələrdə rahatlıqla istifadə olunur. Le Vuage BioSaniS istifadə şərtlərindən, şəraitindən və istiqamətindən asılı olaraq 90 günə qədər dezinfeksiya təsirini qoruyub saxlayır.

haqqimizda kolleksion